අපේ ප්‍රින්සිපල් | Ape Principal poster
අපේ ප්‍රින්සිපල් | Ape Principal

අපේ ප්‍රින්සිපල් | Ape Principal

මල් කැකුළු සල්ලාලයන්ට ගොදුරුවන යුගයක... සල්ලාලයන්ගෙන් මල් කැකුළු බේරා ගැනීමට වෙර දරන අපේ කාලයේ විදුහල්පතිනියකගේ කථාව... " අපේ ප්‍රින්සිපල් " දූ දරුවන් මල් මෙන් රැක ගැනීමට වෙර දරන දෙමාපියන් දූ දරුවන් පිරිවරාගෙන නැරඹිය යුතුම සිනමා පටයකි

DramaFamily
 • NR
 • 1h 46m

Cast

Dilhani Ashokamala

TBA

Details

Release date

 • 15th December 2023

Language

 • si

KCC Multiplex

C2
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser Projection

KCC Multiplex

C3
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser projection