ආශාවරී | Ashawari poster
ආශාවරී | Ashawari

ආශාවරී | Ashawari

නුවර අභිමානවත් පවුලකින් පැවත එන හමුදා නිලධාරියෙකු හා යාපනයේ දමිළ පවුලකින් පැවත එන තරුණියක් වටා ගෙතෙන ප්‍රේමණීය කතා පුවතක්. කුලමල ආගම් භේද තිබියදීත් ආදරය ජයගන්නා හැටි කියැවෙන කතා තේමාවක්.

RomanceDramaMusic
 • NR
 • 2h 30m

Cast

Hemal Ranasinghe

Ranesh Singhawansha

Ishanka Jahanvi da Costa

Ashawari

Ruvi Lakmali

TBA

Dr. Jayalath Manorathna

TBA

Bimal Jayakodi

TBA

Dinithi Walgamage

TBA

Saranga Disasekara

TBA

Jayani Senanayake

TBA

Semini Iddamalgoda

TBA

Danushka Dias

TBA

Lasantha Udukumbura

TBA

Priyankara Rathnayake

TBA

Rohan Ranathunga

TBA

Details

Release date

 • 3rd March 2022

Language

 • si

KCC Multiplex

C2
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser Projection

KCC Multiplex

C3
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser projection