බඹර වසන්තේ | Babara Wasanthe poster
බඹර වසන්තේ | Babara Wasanthe

බඹර වසන්තේ | Babara Wasanthe

පිණි සුළගක උණුසුමේ දැවටුනු මිහිරාවියකාගේ කතාව... චන්න පෙරේරා, ටනාෂා හතරසිංහ, ගයේෂා පෙරේරා, ජගත් ගලප්පත්ති, රෙක්ස් කොඩිප්පිලි, බුද්ධික ජයරත්න, උපාලි කීර්තිසේන, චංචලා වර්ණසූරිය, නන්දන හෙට්ටිආරච්චි,ටෙඩී විද්‍යාලංකාර, අරුණ, රූපසිංහ සහ ආනන්ද ජයරත්න රංගනයෙන් දායක වන සහ ටී. ටී නඩේස් නිෂ්පාදනයෙන්, මොහාන් නියාස් අධ්‍යක්ෂනයෙන් හා ජගත් ගලප්පත්තිගේ තිර රචනයෙන් හැඩ ගැන්වෙන බඹර වසන්තේ චිත්‍රපටය...

DramaRomance
  • NR
  • 2h 0m

Cast

Channa Perera

TBA

Tanasha Hathurusinghe

TBA

Details

Release date

  • 22nd March 2024

Language

  • si

KCC Multiplex

C2
  • Cinema Sound System
    Dolby 7.1 Sounds
  • Cinema Crowd
    2K Laser Projection