ගාඩි | Gaadi : Children of the Sun (S) poster
ගාඩි | Gaadi : Children of the Sun (S)

ගාඩි | Gaadi : Children of the Sun (S)

1814දී ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුට විරුද්ධව සිංහල රදළ නායකයන් කළ උඩරට කැරැල්ල පරාජය වීමෙන් පසු කැරලිකාර නායකයන්ගේ බිරින්දෑවරුන්ව රොඩීන්ට පාවා දීමට රාජසිංහ රජු අණ කරයි. බොහෝ බිරින්දෑවරු මහවැලි ගඟට පැන සියදිවි හානි කර ගනිද්දී ටිකිරි නම් එක් තරුණ බිරිඳක් ගඟට බිළි වීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි. රාජ අණින් විජය නම් රොඩියකුට පාවාදෙන ඇය, විජය ඇය රොඩී බිරිඳක් බවට පත් කර ගැනීමට උත්සාහ කරද්දී රොඩී ගැහැනියක් නොවී සිටීමට උත්සහ කරයි. මේ ඔවුන්ගේ කතාවයි | With English Subs | In 1814, a nobleman from the Kandian Kingdom of Sri Lanka helped the British army to revolt against the king of Southern India, but was driven to a traitor. His wives have to choose between committing suicide or marrying outcasts. Instead of suicide, young and beautiful Tikiri chooses to marry an untouchable, named Vijaya.

HistoryDrama
 • NR
 • 1h 43m

Cast

Sajitha Anuththara Anthony

Vijaya

Dinara Punchihewa

Tikiri

Ravindra Randeniya

Ehelepola Adigar

Shyam Fernando

Bulathgama Disawe

Irnaganie Serasinghe

Bulathgama Disawe’s Mother

Dhamyanthi Fonseka

Bulathgama Disawe’s Sister

Details

Release date

 • 19th January 2023

Language

 • si

KCC Multiplex

C1
 • Cinema Sound System
  Dolby Atmos
 • Cinema Crowd
  4K Digital Projection

KCC Multiplex

C2
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser Projection

KCC Multiplex

C3
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser projection