ප්‍රාණ | Prana (Sinhala) poster
ප්‍රාණ | Prana (Sinhala)

ප්‍රාණ | Prana (Sinhala)

1544 සංකිලි රජු ගේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය දෙදරීමේ භීතිය හේතුකොටගෙන පැනනැගී මරා දැමීම සඳහා වූ අණ, එක යායට 700ක් ජනතාවගේ දිවි තොරකර මන්නාරමේ තොට්ටවේලි ගම්මානයේ පිටිවැල්ල ලෙයින් තෙත් කරවාලීය. මෙම සිද්ධිය පදනමේ පිහිටුවා ගෙන පෘතුගීසීන්ගේ අධිරාජ්‍යවාදී තුච්ච ආගම මුල්කරගත් දේශපාලනික සැලසුම් එක් පසෙකින් ද, එසේම ස්වකීය දේශපාලන උවමනාවන් නිසා බල උන්මාදනීය සංකිලි ගේ කුරිරු සැලසුම් අනෙක් පසින් ද, ඒ මධ්‍යයේ සත්‍යාලෝකයේම පිහිටා සිටියා වූ මෙල්කියෝ නම් උදාරතර මිනිසාගේ දිවි පුවත පාදක කරගත් මෙම චිත්‍රපටය කෙදිනක හෝ මරා දැමිය නොහැකි සත්‍යය ප්‍රඥා ප්‍රදීපයේ කතාව කියා පායි.

ActionDramaHistory
  • NR

Cast

Dharshan Darmaraj

TBA

King Rathnam

TBA

Sham Fernando

TBA

Neeta Fernando

TBA

Niranjana Shanmugarajah

TBA

Details

Release date

  • 14th September 2022

Language

  • si