රං කොල්ලා | Ran Kolla poster
රං කොල්ලා | Ran Kolla

රං කොල්ලා | Ran Kolla

70 දශකයේ අනුරාධපුරයේ සුන්දර ගම්මානයක ජීවත්වන, දුටුවන් වශීකරන රූපයකින් හෙබි වයස අවුරුදු පහක අහිංසක දරුවෙකු වටා ගොඩනැගුණු මානව බැඳීම් සහ ආදරය තේමා කර ගත් කතාවකි. ලේඛිකා ශාන්ති දිසානායකගේ "රංකොල්ලා" යොවුන් නවකතාව ඇසුරෙන් නිර්මාණය කළ, පවුලේ සැමට නැරඹිය හැකි, ඔබ නැරඹිය යුතුම චිත්‍රපටයකි.

FamilyDrama
 • G

Cast

ජයලත් මනෝරත්න

.

අයිරාංගනී සේරසිංහ

.

ඔකිත දම්සත්

.

චාන්දනී සෙනෙවිරත්න

.

ගීතා කාන්ති ජයකොඩි

.

හේමසිරි ලියනගේ

.

සුමිත් රත්නායක

.

මාදනී මල්වත්තගේ

.

මංජුලා කුමාරි

.

මධුකා මඩවල

.

සරත් චන්ද්‍රසිරි

.

සුසිලා කෝට්ටගේ

.

අනුර බණ්ඩාර රාජගුරු

.

නෙස්ටා මානෙත්

.

Details

Release date

 • 18th November 2022

Language

 • si

KCC Multiplex

C2
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser Projection

KCC Multiplex

C3
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser projection