රිදී සීනු | Ridee Seenu poster
රිදී සීනු | Ridee Seenu

රිදී සීනු | Ridee Seenu

සමීර හා ප්‍රියංවදා නගරයට නුදුරු ග්‍රාමීය පරිසරයක වෙසෙන දෙමාපිය යුවලකි. ධරණී හා පවන් ඔවුගේ දරුවන් දෙදෙනා ය. ධරණී දාහතර වියැති වන අතර ඇගේ සොහොයුරා වන පවත් දස හැවිරිදිය. ඔවුහු ගමේ මිශ්‍ර පාසලක එකට ඉගෙනුම ලබති. කතාව ආරම්භයේදී පාසල් කාල වේලා සිසු සිසුවියන්ට දැනුම් දෙන පාසැල් සීනුව අතුරුදහන් වී ඇති බවක් දැක්වෙයි. නිතර පාසැලට පැමිණීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ගුරුවරුන්ගෙන් දඬුවම් ලබන පවන් සහ ඔහුගේ මිතුරා වන රමිත පාසැල් සීනුව ගඟකට විසි කර දමා ඇත.

DramaFamily
 • NR
 • 1h 35m

Cast

Ravindra Randeniya

TBA

Sanath Gunathilake

TBA

Details

Release date

 • 22nd March 2024

Language

 • si

KCC Multiplex

C2
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser Projection

KCC Multiplex

C3
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser projection