සිහිනයකි ආදරේ | Sihinayaki Adare poster
සිහිනයකි ආදරේ | Sihinayaki Adare

සිහිනයකි ආදරේ | Sihinayaki Adare

හේමාල් රණසිංහ, පූජා උමාශංකර්, ශේෂාද්‍රි ප්‍රියසාද්, උද්දික ප්‍රේමරත්න රංගනයෙන් දායක වන, "සිහිනයකි ආදරේ" ජනවාරි 18 සිට තිරතගත වේ!

ComedyDramaRomance
 • NR
 • 2h 35m

Cast

Hemal Ranasinghe

TBA

Pooja Umashankar

TBA

Sheshadrie Priyasad

TBA

Lucky Dias

TBA

Details

Release date

 • 18th January 2024

Language

 • si

KCC Multiplex

C1
 • Cinema Sound System
  Dolby Atmos
 • Cinema Crowd
  4K Digital Projection

KCC Multiplex

C2
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser Projection

KCC Multiplex

C3
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser projection